تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن جدید (49)

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن جدید (49)

ما به هم نمی رسیم
امّا بهترین غریبه ات می مانم
که تو را همیشه دوست خواهد داشت

.

.

.

 

می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم
یکی بود ، یکی
بی خیال
خلاصه اش می شود : دوستت دارم

 

.

.

.

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی
خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا

 

 

********* اس ام اس دوست داشتن *********

 

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

 

.

.

.

 

بانو
آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش و مثل یک ماهی به آغوش من بیا
من هنوز دریا دریا تو را دوست دارم

 

.

.

.

امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه
دیروز هم همینطور بود
فردا هم همین طوره

 

********* اس ام اس دوست داشتن *********

 

بگو دوستت دارم
شهیدم کن
مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب های تو شلیک می شود

 

.

.

.

 

هی تو کمی نزدیکتر بیا
اما چیزی نگو
بگذار فقط
بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

 

.

.

.

 

دوست داشتن زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل و نشانه نمی خواهد
دوست داشتن دل می خواهد و یک من و تو

 

 

********* اس ام اس دوست داشتن *********

 

باران می بارد
به حرمت کداممان ؟
نمی دانم
همین اندازه می دانم که صدای پای خداست
شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم

  

تبلیغات