تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس کوتاه و جدید

اس ام اس کوتاه و جدید

بهتر آن است که ذهن را برای اندیشیدن مورد استفاده قرار دهیم نه برای انبار کردن اطلاعات

.

.

.

… از دیدگاه زندگی روزانه یک چیز است که آن را خوب می دانیم : انسان برای انسانهای دیگر در اینجاست

********* اس ام اس کوتاه *********

زندگی هر شخص زمانی شروع می شود که بتواند بیرون از خودش زندگی کند

.

.

.

مسایل مهمی که با آن روبرو هستیم، با همان ذهنیتی که آنها را ایجاد کردیم، حل شدنی نیستند

.

.

.

هیچ کس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست و جو کند

.

.

.

هیچگاه چیزی را خوب نمی فهمی، مگر اینکه بتوانی آن را برای مادربزرگت شرح دهی

.

.

.

تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد

.

.

.

دو چیز را پایانی نیست: یکی جهان هستی و دیگری حماقت انسان. البته در مورد اولی مطمئن نیستم

.

.

.

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد

********* اس ام اس کوتاه *********

پندار و گمان، به مراتب مهم‌تر از دانش است

.

.

.

آنچه به راستی فراتر از فهم ماست، خودش را به والاترین شکل خرد نمایان می‌سازد و درخشان‌ترین زیبایی را دارد

.

.

.

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و به فردا امید داشته باش

.

.

.

فرصت ها در دل مشکلات نهفته اند

.

.

.

تنها دو راه برای زیستن در زندگی خود داری، اول اینکه هیچ معجزه ای را باور نکنی و دیگر اینکه همه چیز را معجزه بدانی

.

.

.

لذت نگریستن و درک طبیعت برترین نعمت ا

 

مهم‌ترین مسأله این است که دست از پرسیدن برنداریم

 

********* اس ام اس کوتاه *********

.

.

.

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد

.

.

.

دانش بدون دین لنگ است، دین بدون دانش کور

.

.

.

تخیل بسیار مهم تر از دانش است؛ دانش محدود است، اما تخیل جهان را در بر می گیرد

.

.

.

هر چه بیشتر می آموزم بیشتر به نادانی خود پی می برم

 

 

تبلیغات