تبلیغات

تبلیغات

این مرد بخاطر سبیل هایش به دبی راه ندادن ! + عکس

مجموعه : مجله خبری
این مرد بخاطر سبیل هایش به دبی راه ندادن ! + عکس

مدیران فرودگاه برای بررسی موضوع مجبور شدند دوربین های فرودگاه را چک کنند.

به یک مهندسی هندی، به طور موقت، اجازه ورود به امارات داده نشد؛ زیرا او از اصلاح سبیل خود پس از درخواست رسمی کارمند بخش ویزای فرودگاه امتناع کرد!

 سوجیف كومار که با پرواز کرالا-شارچه وارد این کشور شده بود، می گوید: ابتدا فکر کردم دارد با من شوخی می کند؛ اما بعد که بحث را جدی ادامه داد، شوکه شدم….و وقتی که از کوتاه کردن سبیل هایم امتناع کردم، جواز ورودم را باطل کرد… این برای من که 10 سال در این کشور زندگی می کنم عجیب است.

مدیران فرودگاه برای بررسی موضوع مجبور شدند دوربین های فرودگاه را چک کنند.

جام

تبلیغات