تبلیغات

تبلیغات

رفتار وحشیانه این مرد با همسر خود + عکس

مجموعه : مجله خبری
رفتار وحشیانه این مرد با همسر خود + عکس
کالن رد شاو 19 ساله خانمش را با توپ فوتبال اشتباه گرفت.
 
دو زوج جوان در کافه شهر هارتل پول مشغول نوشیدن بودند که خانم از فرط حواس پرتی حرفی بر زبان راند که اتش بیار معرکه شد.خانم کریستی رابینسون رو به شوهرش گفت من نمی دانم تو چطوری با ان مردینگی کوچک خود مرا صاحب فرزند کرده ای!
 
کالن ردشاو که تحمل شنیدن چنین حرفی را نداشت از کافه زد بیرون و به قول معروف تا جایی که رمق داشت خانم را به باد کتک و لگد گرفت.
 

رفتار وحشیانه این مرد با همسر خود + عکس
 
به گفته شاهدان او چنیدن بار با شدت هر چه تمام مانند بازیکنان فوتبال که به توپ شوت می کنند همه نیروی خود را در پای راست ذخیره می نمود و به بدن خانم می زد.
 
او اخرین لحظه چنیدن لگد به سر خانم زد.خانم که مانند توپ فوتبال به این طرف و انطرف پرتاب می شد بیهوش روی زمین افتاد.به گزارش پارس ناز پزشکان بیمارستان چندین مورد شکستگی را در ناحیه سر او گزارش نمودند.قاضی پرونده سیمون بورن ارتون رو به متهم گفت:
 

رفتار وحشیانه این مرد با همسر خود + عکس
 
خانم شما از فرط زیاد نوشیدن کنترل خود را از دست داده و حرفی به شما زده است و شما هم کنترل خود را از دست داده و به شدت به او حمله ور شده اید.جریمه لگد زدن و توپ فوتبال بازی کردن با خانم چندین سال اب خنک خوردن پشت میله های زندان است.
 
قاضی پرونده در 12 می سال گذشته ردشاو را به 5 سال زندان محکوم کرد.خانم کریستی نیز در همان ابتدا از شوهرش طلاق گرفت.او در خصوص رفتار زشت شوهرش می گوید انروز او به شدت احساسات مرا جریحه دار نمود و مرا متحمل ضربات روحی و روانی زیادی نمود.

 
 

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات