تبلیغات

تبلیغات

سرش رفت ولی قولش نرفت (عکس)

مجموعه : مجله خبری
سرش رفت ولی قولش نرفت (عکس)

به مادر قول داده بود برمی گردد،

چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد،

لبخند تلخی زد و گفت:بچم سرش میرفت اما قولش نمی رفت!

زیبا نوشت

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست

 

 

اینجا شیطنت آزاد است ! بشتابید !

کودک نیستیم

اما کودک درونمان هنوز زنده است
هنوز میپرد
از موانع زندگی

هنوز شیطنت میکند

هنوز اتش میسوزانیم

هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم
و به ظاهر چهره ی مظلوم میگیریم

سرش رفت ولی قولش نرفت (عکس)

خواهش نوشت

خداتو صدا کن هنوز…

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات