تبلیغات

تبلیغات

صدای خنده خداوند (حتما بخوانید )

صدای خنده خداوند (حتما بخوانید )

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه،

و صدایی شنیدم که مرا لرزاند!

صدای خنده خدا را شنیدم واضح تر از صدای نفسهایم…!

دعا نوشت

دعایت میکنم

هر کجا خسته شدی

دستی از غیب به دادت برسه

بینهایت زیباست که آن دست خدا باشد و بس

 

بهترین مطالب جالب و خواندنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات