تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

معمای جالب گلها !؟

معمای جالب گلها !؟

 

من چه تعدادی گل دارم اگر همه آنها رز هستند بجز دوتا، همه آنها لاله هستند بجز دوتا و همه آنها آفتابگردون هستند بجز دو تا ؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب

۳ شاخه گل. یک عدد رز، یک عدد لاله و یک عدد افتابگردان

 

تبلیغات