تبلیغات

تبلیغات

تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن

تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن
 
اگر به شن ها 250 بار نزدیک شویم به دنیای بسیار عجیبی می رسیم که تنها نشان دهنده زیبایی و بزرگی خداوند است و باید به این خلقت خداوند آفرین گفت که فقط اوست که چنین شگفتی ها را به وجود می آورد تا همه به قدرت و بزرگی او پی ببرند.

 ساحل را همه دوست دارند و در میان شن ها قدم زدن یک از بهترین حس هایی است که می توان تجربه کرد اما آیا تا به حال از نزدیک به شن های ساحل نگاه کرده اید؟ شاید از دور این شن ها تنها گوی های قهوه ای رنگ باشند اما از نزدیک دنیای بزرگتری دارند.

پروفسور گرینبورگ از کالج لندن در مورد دنیای شن ها مقاله های بسیاری را منتشر کرده است. او اعتقاد دارد وقتی روی شن های ساحل ره می روید در اصل پا روی جواهرات ریزی از عالم طبیعت گذاشته اید که البته ارزش آن ها را شاید به راحتی متوجه نشوید.
 
اگر به شن ها 250 بار نزدیک شویم به دنیای بسیار عجیبی می رسیم که تنها نشان دهنده زیبایی و بزرگی خداوند است. شن ها در اصل تکه های مختلفی هستند که به خاطر ریز بودن بیش از اندازه به شکل گوی دیده می شوند. در ادامه تصاویر خارق العاده از شن ها قابل مشاهده است.

 
تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن

تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن

تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن

تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن

تصاویری بسیار جالب از شن هایی که 250 بار نزدیک تر شدن

 
منبع: عصر ایران
 
 

تبلیغات