تبلیغات

تبلیغات

اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس

اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس
 
از کالری سوزاندن چه میدانید؟طریقه ی صحیح سوازندن کالری را می دانید؟ اصلا کالری یعنی چه؟ حال یک نوع سوزاندن کالری از نوع غیر استاندارد را به شما نشان خواهیم داد: هنری هارگریوز، عکاس نیویورکی، با پروژه عجیب و غریب خود در مورد غذاها و رویکرد غیراستانداردش، سعی کرده توجه مخاطب را جلب کند. نام این پروژه گویای محتوای آن است. هنری یکی از حساس ترین موضوعات برای آمریکایی ها یعنی معضل اضافه وزن را انتخاب کرده است. "کالری سوزی" در پروژه او به نحو متفاوتی نمود یافته است. او در این پروژه از غذاهای واقعی استفاده کرده و اقدام به سوزاندن آنها و عکس گرفتن از آنها کرده است.
 
اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس

اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس

اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس

اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس

اینم یه نوع کالری سوزاندن است دیگه !+ عکس

 
 
منبع: برترینها
 
 

تبلیغات