تبلیغات

تبلیغات

درختی معروف به درخت زندگی در بیابان (+عکس)

درختی معروف به درخت زندگی در بیابان (+عکس)
 
تا به جال به بیابان رفته اید؟ میدانید که از آب و علف هم خبری نیست ولی جالب اینجا است که چگونه در این بیابان بی آب و علف درخت به این زیبایی روییده است؟این درخت که آن را در کشور بحرین با نام درخت زندگی می شناسند، تنها درخت یک بیابان در این کشور بحساب می آید و جاذبه گردشگری ویژه برای مقامات این کشور محسوب می شود.
 

درختی معروف به درخت زندگی در بیابان (+عکس)

درختی معروف به درخت زندگی در بیابان (+عکس)

درختی معروف به درخت زندگی در بیابان (+عکس)

 
 

تبلیغات