تبلیغات

تبلیغات

اینجا را خود طبیعت سنگ فرش کرده !+ تصاویر

اینجا را خود طبیعت سنگ فرش کرده !+ تصاویر
 
تصاویر زیر غیر قابل باور است که دست طبیعت خود ساحل این دریا را به این زیبایی سنگفرش کند!!!
این ساحل سنگفرش شده طبیعی در کشور ایرلند قرار داشته و بر اثر فوران آتشفشانی در لبه ساحل تشکیل شده است.
 

 
  اینجا را خود طبیعت سنگ فرش کرده !+ تصاویر
 
 

تبلیغات