تبلیغات

تبلیغات

عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری

مجموعه : عکس های طنز
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
این مرد برای خودش از هر یک از مسافران مترو یک شخصیت ساخته و یک نقاشی از او میکشد و از این هنرش عکس گرفته و برای دوستانش در فیسبوک منتشر می کند.
مدت سفر از تهران به کرج توسط مترو حدود نیم ساعت است. برای وقت گذرانی در این زمان میتوانید از ایده جالب یک هنرمند به نام اوکتابر جونز استفاده کنید . او هم که هر روزه برای رفتن به محل کار حدود نیم ساعت سوار قطار بین شهری میشود دست به اقدامی جالب زده است. او برای خودش از هر یک از مسافران مترو یک شخصیت ساخته و یک نقاشی از او میکشد و از این هنرش عکس گرفته و برای دوستانش در فیسبوک منتشر میکند. در ادامه تعدادی از آثار جالب وی را مشاهده می کنید.
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری

 

عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
عکس های طنز جالب از یک نوع خلاقیت در زمان بیکاری
 
 
 

تبلیغات