تبلیغات

تبلیغات

فستیوال عجیب کتک کاری هم آمد !+ تصاویر

فستیوال عجیب کتک کاری هم آمد !+ تصاویر
 
به گزارش تکناز این فستیوال که بصورت سالانه برگزار می شود و در آن افرادی که با یکدیگر خصومت شخصی دارند با استفاده از قدیمی ترین روش برای حل مشکل یعنی کتک کاری و زد و خورد، آن را برطرف می کنند.
 

تاکاناکوی، نام فستیوالی در کشور پرو و مرسوم در بین قبایل روستایی آن است .

 

فستیوال عجیب کتک کاری هم آمد !+ تصاویر
 
 

تبلیغات