تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های جالب از لحظه های اولیه تولد یک نوزاد

عکس های جالب از لحظه های اولیه تولد یک نوزاد
 
خانم بوند 22 ساله در یک زایمان سزارین نوزاد خود را به دنیا آورده که تصاویر این نوزاد تازه به دنیا آمده را در زیر می توانبد مشاهده کنید.
 
این تصاویر در بیمارستانی در کپنهاگ در دانمارک ضبط شده زمانی که عکاس دانمارکی اولین لحظات به دنیا آمدن یک نوزاد را به تصویر کشیده است.
 

 

 

 

 عکس های جالب از لحظه های اولیه تولد یک نوزاد
 

 عکس های جالب از لحظه های اولیه تولد یک نوزاد
 

 عکس های جالب از لحظه های اولیه تولد یک نوزاد
 
 

تبلیغات