تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین
 
دو عکاسی که در ارتفاع 650 متری از سطح زمین عکس گرفته اند و یک موفقیت دیوانه وار دیگر در پرونده خود ثبت کرده اند!! تصاویر زیر را با هم می بینیم.
 
Vitaly Raskalov و Vadim Makhorov دو عکاس با میلی عجیب و دیوانه وار هستند. آنها بلند ترین ساختمان ها جهان را فتح کرده و در بالای آنها عکس می اندازند. این دو به تازگی موفق با عکس انداختن بالای برجی بسیار بلند در شانگهای چین شده اند.آنها در ارتفاع 650 متری از سطح زمین عکس گرفته اند و یک موفقیت دیوانه وار دیگر در پرونده خود ثبت کرده اند.

 

  عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

  عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

  عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

  عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

  عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

  عکس های دیدنی از روی برج 650 متری در شانگهای چین

 

تبلیغات