تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

 

تصاویری که دز زیر می بینید مراحل ساخت رشته در کشور مالزی است که به علت بازار خوب این محصول در چین این کارگاه ها در حال افزایش است.

Singkawang رشته سنتی طولانی است که بنام SUA در جهان شناخته شده است، این رشته از سه عنصر اساسی آرد، آب و نمک ساخته شده است. کارگاه های ساخت این رشته در مالزی است و بعلت بازار خوب این محصول در چین این کارگاه ها در حال افزایش است.

 

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

  عکس های یک کارخانه تولید رشته سوپی و آشی

 

a