تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)

آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
هر ساله جمع کثیری از گردشگران از این مکان بسیار زیبا دیدن می‌کنند.
 
 موزه مردم‌شناسی اردبیل در میدان عالی قاپو در محل حمام آقانقی (متعلق به دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری) بنا شده است و هر ساله جمع کثیری از گردشگران از این مکان دیدن می‌کنند.
 
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
آشنایی و سفر به موزه مردم شناسی اردبیل (+عکس)
 
 

تبلیغات