تبلیغات

تبلیغات

دختری که صاحب زیباترین چشم دنیاست (عکس)

دختری که صاحب زیباترین چشم دنیاست (عکس)
 
انتخاب فقیرترین دختر جهان با چشمانی زیبا و آهویی!
 
در تصویر زیر زیبا ترین دختر بچه فقیر جهان را مشاهده می کنید. این دختر بچه زیبا در یکی از مناطق فقیر نشین آسیا  زندگی میکند.
 
چیزی که بیش از همه توجه بینندگان را به خود جلب میکند چشمان آهویی زیبای این کودک است.
 

 
 

تبلیغات