تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

دلش هوای باران کرد و رفت ….(+عکس)

مجموعه : مجله خبری
دلش هوای باران کرد و رفت ….(+عکس)

درد و دل با شهیدان
 

 

شناسنامه اش چند سال از خودش بزرگتر بود
اما همچنان درخت ها صدایش می زدند

 

پارک ها ، اسباب بازی ها ، چرخ و فلک ها
نمی شنید دلش هوای غزل کرده بود

 

هوای باران

 

احساس کرد :
سنگرها ،تفنگ ها و رفت…

 

حالا از شناسنامه اش خیلی بزرگتر شده است !

آگاه نوشت

 

آگاه باشید

دوستانِ خدا نه ترسی دارند ،

 

تبلیغات