تبلیغات

تبلیغات

این ساختمان در وسط خیابان بنا شده (+ تصاویر)

این ساختمان در وسط خیابان بنا شده (+ تصاویر)
 
شاید زمانی که ساختمان ساخته میشده هنوز پروژه اتوبان تعریف نشده بوده است.!!
 
روند سریع پیشرفت در کشور چین باعث شده گاهی اوقات صحنه های عجیبی را شاهد باشیم. در این آلبوم تصاویری از یک ساختمان را مشاهده میکنید که از وسط یک اتوبان سر در آورده است.
این شاهکار شاید بدلیل این باشد که زمانی که ساختمان ساخته میشده هنوز پروژه اتوبان تعریف نشده بوده است.

 

 
 

تبلیغات