تبلیغات

تبلیغات

آیا می دانید …!؟ (162)

مجموعه : دانستنی ها
آیا می دانید …!؟ (162)

 

دانستنی های جالب و خواندنی در مورد رویدادهای مهم علم پزشکی

 

  آیا می دانید که …نخستین انتقال خون به انسان ـ سال1905 انجام شد.

  آیا می دانید که …اولین درمان دیابت{مرض قند}با انسولین به وسیله ی فردریک بنتینگوچارلزبست ـ سال1922 انجام شد.

  آیا می دانید که …کشف پنی سیلین به وسیله ی الکساندر فلیمینگ- سال 1928 اتفاق افتاد.

آیا می دانید که …راه اندازی نخستین کلیه ی مصنوعی یا دیالیزـ سال1943
 

آیا می دانید که …تهیه واکسن فلج اطفال به وسیله ی یوناس سالک ـ سال1955 انجام شد.
 

آیا می دانید که …نخستین عمل پیوند قلب به وسیله ی دکتر کریستن بارنارد در کیپ تاون افریقای جنوبی ـ سال1967
 

آیا می دانید که … ریشه کنی آبله با استفاده از واکسینا سیون سراسر جهان ـ سال 1979 اتفاق افتاد.
 

آیا می دانید که …تشخیص اولین بیماری ایدز ـ1981 انجام شد.

 

———————————————–

 

 

*نکات جالب درباره ی خورشید

 

  آیا می دانید که …فاصله از زمین ـ000/000/150 کیلومتر است.
 

آیا می دانید که …قطر آن ـ000/393 /1 است.
 

آیا می دانید که … حرارت سطح ـ00 5 /5 درجه سانتی گراد است.
 

آیا می دانید که … حرارت مرکز ـ000 /000/15 درجه سانتی گراد است.
 

آیا می دانید که … جرم ـ000 /333 برابر جرم زمین است.
 

آیا می دانید که … زمان تشکیل ـ حدود 5 میلیارد سال پیش است.
 

آیا می دانید که … زمان اتمام ذخیره هیدروژن و متلاشی شدن هسته ـ4 تا 5 میلیارد سال بعد است.

 منبع: tebyan.net

 

تبلیغات