تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پیوند عجیب انگشت پا به شست دست! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
پیوند عجیب انگشت پا به شست دست! (+عکس)
هیانگ که در ابتدا به شدت با این عمل مخالف بود، از نتیجه آن بسیار خوشنود است.
 
یک کارگر چینی که یک سال و نیم پیش هنگام کار در کارخانه انگشت شصت خود را از دست داده بود، با پیوند انگشت پا به دستش خبر ساز شد.

 هوژیو هیانگ نام مردمیان سالی است که تحت عمل جراحی قرار گرفت و طی آن،انگشت سبابه پای چپش به انگشت شصت دست راستش پیوند خورد. در حال حاضر این عمل پیوند که توسط تیم پزشکی بیمارستان هو ئیزو انجام شد، در صدر اخبار چین قرار گرفته است. هیانگ که در ابتدا به شدت با این عمل مخالف بود، از نتیجه آن بسیار خوشنود است.

 

تبلیغات