تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

درس هایی کوتاه اما بزرگ برای زندگی (+ عکس)

درس هایی کوتاه اما بزرگ برای زندگی (+ عکس)

 

جملات زیبا و کوتاه برای موفقیت در زندگی

 

 

گَر وا نمیکنی گِره ای خود گِره مشو

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست . . .

خوب بود این مردم
دانه هاى دلشان پیدا بود …

 

 

به سانِ رود

 

که در نشیبِ درّه..سر به سنگ میزند..

 

رونده باش..

 

امیدِ هیچ معجزه ای ز مُرده نیست..

 

زنـــــده بــــاش ….

درس هایی کوتاه اما بزرگ برای زندگی (+ عکس)

غمگین نوشت

 

گاهی دلت به اندازه یک مجلس ختم میگیرد ،

حتی اگر تمام خیابان ها را آذین بسته باشند …

تبلیغات