تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شبیه سازی جالب قطره باران (+ عکس متحرک)

مجموعه : علمی
شبیه سازی جالب قطره باران (+ عکس متحرک)
 
به گزارش تکناز دین او کالاهان، هنرمند بریتانیایی، این اتوماسیون چوبی کوچک را با استفاده از حلقه های هم مرکز چوبی و محور دستی ساخته است تا تأثیر سقوط قطره باران و لحظه برخورد آن به سطح آب را شبیه سازی کند.
 
 
 

تبلیغات