تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

مجموعه : دانش و فناوری
مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

این شرکت، 18 میلیون دوچرخه برای 16 میلیون دوچرخه سوار هلندی ساخته است.

این دوچرخه با نام Sandwichbike ارائه شده است. اصطلاح «ساندویچ‌ بایک» به معنای دوچرخه‌سواری است که دوچرخه را مانند یک ساندویچ مونتاژ می‌کند.

صفحات چوبی که به صورت موازی بهم متصل می‌شوند برای مقاومت بهتر دوچرخه است.

بسته‌بندی آن خیلی آسان است و اولین نمونه این دوچرخه در یک مسابقه «طراحی دوچرخه بین‌المللی» در سال 2006 پنجم شد اما فقط در طی 2ماه طراحی آن به واقعیت تبدیل شد و تا سال 2010 این پروژه متوقف شد و بعدها توسط طراح «باسترلیج» این ایده احیا شد.

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921213001598#sthash.WQo9nvkN.dpuf
 
این دوچرخه با نام Sandwichbike ارائه شده است. اصطلاح «ساندویچ‌ بایک» به معنای دوچرخه‌سواری است که دوچرخه را مانند یک ساندویچ مونتاژ می‌کند.
 
شرکت هلندی «پدالفاکتوری» در اوایل دسامبر دوچرخه جدیدی طراحی کرده است. این شرکت، 18 میلیون دوچرخه برای 16 میلیون دوچرخه سوار هلندی ساخته است.

این دوچرخه با نام Sandwichbike ارائه شده است. اصطلاح «ساندویچ‌ بایک» به معنای دوچرخه‌سواری است که دوچرخه را مانند یک ساندویچ مونتاژ می‌کند.

صفحات چوبی که به صورت موازی بهم متصل می‌شوند برای مقاومت بهتر دوچرخه است.

بسته‌بندی آن خیلی آسان است و اولین نمونه این دوچرخه در یک مسابقه «طراحی دوچرخه بین‌المللی» در سال 2006 پنجم شد اما فقط در طی 2ماه طراحی آن به واقعیت تبدیل شد و تا سال 2010 این پروژه متوقف شد و بعدها توسط طراح «باسترلیج» این ایده احیا شد.

 

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر


 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر


 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر


 مونتاژ دوچرخه ساندویچی در هلند !+ تصاویر

 

تبلیغات