تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس

تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس

 
بکام بازنشسته این روزها سرش خیلی شلوغ است چون چند روز پیش هم در ریودوژانیروی برزیل در یک تبلیغ تلویزیونی برای یک نوع موتور سیکلت ظاهر شده بود.
 
در این تبلیغ ویکتوریا همسر بکام نیز او را همراهی کرده است. این زوج قرار است برای یک آگهی تبلیغاتی دیگر که البته در ازای آن پول هنگفتی می گیرند سفری هم به چین داشته باشند.

دیوید بکام نماد تبلیغاتی جدیدترین مدل اتومبیل بسیار لوکس و گران قیمت جگوار است. او برای چند دقیقه تبلیغ دو دستگاه جگوار بسیار گران قیمت گرفته است.

البته بکام بازنشسته این روزها سرش خیلی شلوغ است چون چند روز پیش هم در ریودوژانیروی برزیل در یک تبلیغ تلویزیونی برای یک نوع موتور سیکلت ظاهر شده بود.

 

 تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس

 

 تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس
 

 تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس
 

 تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس
 

 تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس
 

 تبلیغ دیوید بکام و همسرش برای خودروسازی جگوار+عکس
 
 
 

تبلیغات