تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس های غمگین و دپرس !

اس ام اس های غمگین و دپرس !
 
تنها “غم زندگیم” بدون تو زندگی کردن بود …

حالا دیگر غمی ندارم ، آماده ام برای مرگ !

…:::

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

اسمت را موج میبرد

خودت را کشتی ، موهایت را باد و یادت را دفتر گم شده ام …

اسمم را سنگی نگه میدارد ، خودم را گوری و یادم را … مهم نیست !

…:::

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…
 

 

موهای سپید

خاطرات انگشتان توست که از یاد گیسوانم نرفته ست !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

میان این همه که هستند

همیشه چرا دلم بهانه گیر توست که نیستی هرگز ؟

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را می داند

در ازدحام آدمها و خیابانها دنبال دستهایت می گردم !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 
 

بگو که خواب می بینم بی تو  نفس کشیدن را …

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

این چشم های بی تو را

به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

بی تو زیستن چیزی جز مرور مردن نیست !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 
 

امروز به آنهایی می اندیشم که

روی شانه هایم گریه کردند و نوبت من که شد ، دیگر نبودند …

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

نه خودش موند نه خاطره هاش …

تنها چیزی که مونده جای خالیشه !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی

با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم

برای خودم خاطره تعریف می کنم

و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

حکایت عجیبی دارد این “اشک”

کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” !

…:::

 

اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

 

 

روزی خواهد آمد که دردم را بفهمی

روزی که دیگر هیچ دردی را نمی فهمم !

 

تبلیغات