تبلیغات

تبلیغات

این روزها شیرها هم ترسو شده اند !+ تصاویر

این روزها شیرها هم ترسو شده اند !+ تصاویر

 

تصاویری دیدنی فیلی که دنبال شیر کرده !! این تصایر را ببینید

به روایت عکس های “کترز”، این فیل خشمگین در پارک حیات وحش تانزانیا به دلیل نامعلومی گویا مدت زیادی شیر را دنبال کرده است و لحظه ای که یک گروه گردشگر به محل می رسند شیر از ترس به بالای درخت پناه می برد.

فیل با تکان دادن درخت سعی در پائین آوردن او دارد اما بعد از دقایقی بالاخره از سر ماده شیر می گذرد و محل را ترک می کند. پس از آن شیر هم آنقدر وحشت زده است که تا دورشدن کامل فیل از درخت پائین نمی آید.

تبلیغات