تبلیغات

تبلیغات

عکس های تخریب چند ثانیه ای یک آپارتمان در آمریکا

عکس های تخریب چند ثانیه ای یک آپارتمان در آمریکا

 

این ساختمان اداری ۱۹۵۲ است و تاکنون فقط یکبار مورد تعمیر قرار گرفته است.


این ساختمان یکی از بزرگترین ساختمانهای شهر هوستون یکی از شهرهای ایالت تگزاس است که در عرض کمتر از ۲۰ ثانیه توسط شهرداری این شهر تخریب شد و رکوردی جدید در تخریب آسمان خراش ها به نام خود به ثبت رساند سال ساخت این ساختمان اداری ۱۹۵۲ است و تاکنون فقط یکبار مورد تعمیر قرار گرفته است.


 عکس های تخریب چند ثانیه ای یک آپارتمان در آمریکا


 عکس های تخریب چند ثانیه ای یک آپارتمان در آمریکا


 عکس های تخریب چند ثانیه ای یک آپارتمان در آمریکا

 عکس های تخریب چند ثانیه ای یک آپارتمان در آمریکا

 

 

a