تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

این لاک پشت مجبور به سزارین شد !+ تصاویر

این لاک پشت مجبور به سزارین شد !+ تصاویر
عمل نادر جراحی سزارین روی یک لاک پشت!!
 
برای نجات این لاکپشت ضروری بود که تخم هایش از طریق عمل سزارین خارج گردد. لذا پزشکان عمل سزارین را برای او انجام دادند.

 

 
 
 

تبلیغات