تبلیغات

تبلیغات

تله کابین مرگ در گرجستان !+ تصاویر

تله کابین مرگ در گرجستان !+ تصاویر
 
این تله كابین به دستور ژوزف استالین ، رهبر شوروی سابق برای جابجایی كارگران یك معدن در سال 1950 میلادی ساخته شده كه هنوز هم توسط كارگران این معدن مرود استفاده قرار می گیرد.
 
تله كابین چیاتورا در كشور گرجستان یكی از بقایای شوروی سابق در این كشور است كه علیرغم فرسوده بودنش كماكان توسط مقامات یك معدن بزرگ در این ناحیه این كشور مورد استفاده قرار می گیرد.این تله كابین به دستور ژوزف استالین ، رهبر شوروی سابق برای جابجایی كارگران یك معدن در سال 1950 میلادی ساخته شده كه هنوز هم توسط كارگران این معدن مرود استفاده قرار می گیرد.

 

 
 

تبلیغات