تبلیغات

تبلیغات

هدیه جالب وزیر دفاع آذربایجان به فیروزآبادی (تصویر)

مجموعه : گوناگون
هدیه جالب وزیر دفاع آذربایجان به فیروزآبادی (تصویر)
هدیه یک جفت استکان و قاشق چای خوری از سوی وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به فیروزآبادی
 

در دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تهران دو طرف به یکدیگر هدایایی دادند.

 


 هدیه تابلو فرش از سوی فیروزآبادی به
وزیر دفاع جمهوری آذربایجان
 

 

هدیه جالب وزیر دفاع آذربایجان به فیروزآبادی (تصویر)

هدیه جالب وزیر دفاع آذربایجان به فیروزآبادی (تصویر)


 هدیه نشان یادبود از سوی وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به فیروزآبادی


هدیه جالب وزیر دفاع آذربایجان به فیروزآبادی (تصویر)


هدیه یک جفت استکان و قاشق چای خوری از سوی وزیر دفاع جمهوری آذربایجان
به فیروزآبادی

هدیه جالب وزیر دفاع آذربایجان به فیروزآبادی (تصویر)

تبلیغات