تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر

مجموعه : مجله خبری
تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر
 
تصاویری از عرق شدن کشتی مسافربری کره جنوی با 477 نفر
 
درپی غرق شدن یک کشتی مسافر بری کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر و خدمه در سواحل این کشور، تاکنون ۳۶۸ نفر نجات یافته و دو تن جان باختند. اکثر مسافران کشتی، دانش آموزان دبیرستانی بوده، که برای سفر آموزشی عازم جزیره جیجو بودند.
 
 

تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر

تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر
تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر

تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر

تصاویری از غرق شدن کشتی در کره جنوبی با ۴۷۷ مسافر

 

تبلیغات