تبلیغات

تبلیغات

وقتی زنبورها زامبی می شوند! (+عکس)

وقتی زنبورها زامبی می شوند! (+عکس)
 
اولین بار جان هافرنیک (استاد زیست شناسی دانشگاه دولتی سان فرانسیسکو) در سال 2008 در کالیفرنیا زنبورهای زامبی را کشف کرد.
 
شاید زامبی های انسانی زاده تخیل داستان نویسان باشند، ولی زنبورهای زامبی واقعاً وجود دارند. این زنبورها زمانی زامبی می شوند که به نوع خاصی از انگل آلوده می شوند. با این عفونت، زنبورهای عسل رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان می دهند که بیشتر شبیه به رفتار زامبی ها است.
 
اولین بار جان هافرنیک (استاد زیست شناسی دانشگاه دولتی سان فرانسیسکو) در سال 2008 در کالیفرنیا زنبورهای زامبی را کشف کرد.

 

 وقتی زنبورها زامبی می شوند! (+عکس)
 

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که مگس ریزی به نام A. borealis این زنبورها را آلوده می کند. مگس ماده تخم هایش را در شکم زنبورعسل می گذارد. 7 روز بعد، حدود 25 لارو بالغ از ناحیه بین سر و قفسه سینه زنبور ظاهر می شوند. زنبورهای آلوده در طبیعت کندوهای خود را ترک می کنند و به سمت منابع نور پرواز می کنند و رفتارهای عجیب آنها آغاز می شود. آنها حرکات دایره وار داشته و نمی توانند بایستند. درست قبل از مرگ یک جا می نشینند و به بالا خم می شوند.

 

 
 

تبلیغات