تبلیغات

تبلیغات

کشف اولین سیاره با گرمای شبیه زمین!!

مجموعه : علمی
کشف اولین سیاره با گرمای شبیه زمین!!
 
دانشمندان چیزی درباره پوسته هوایی (جو) سیاره کیپلر 186 نمی دانند. این موضوع هدف بررسی های بعدی است که توسط تلسکوپ های بعدی کشف خواهد شد.
 
دانشمندان سیاره ای به اندازه و شرایط شبیه زمین کشف کرده اند که می تواند محلی برای زندگی انسان ها باشد.

به گزارش تکناز به نقل از رویترز، دانشمندان برای نخستین بار سیاره ای به حجم زمین کشف کرده اند که در منطقه دیگری به دور ستاره ای شبیه خورشید در گردش است. این سیاره احتمالا می تواند میزبان زندگی و حیات باشد.
این سیاره جدید کشف شده به مانند زمین، به دور ستاره ای به مانند خورشید در حال چرخش است.

برخی دانشمندان این سیاره جدید را به لحاظ شباهت واقعی به زمین، دو قلو یا پسر عموی زمین نام گذاری کرده اند.

"دیوید ساربونو" دیگر دانشمند فضایی در این باره می گوید: کشف سیاره "کیپلر 186 اف" مهم است زیرا این اولین سیاره خارج از منظومه شمسی است که دارای درجه حرارت مشابه زمین است و تقریبا هم اندازه کره زمین است.
 
این سیاره جدید به نام کیپلر  186 اف (Kepler-186f) که در منظومه ای دیگری به نام "منظومه مرغ" در حال گردش به دور ستاره خود است 500 سال نوری با زمین فاصله دارد.

ستاره ای که پسرعموی زمین به دور آن می چرخد از نظر حجم کوچکتر از خورشید و به رنگ سرخ است.

500 سال نوری به معنی این است که اگر نوری در این سیاره وجود داشته باشد این نور 500 سال طول می کشد تا به زمین برسد و قابل مشاهده شود.

"توماس بارکلی" از دانشمندان مرکز تحقیقات ایمز وابسته به سازمان هواپیمایی و فضایی آمریکا (ناسا) در ایالت کالیفرنیا آمریکا گفت: میزان اشعه و نوری که از ستاره شبیه خورشید به سیاره شبیه زمین می رسد معادل یک سوم نور و اشعه ای است که در حال حاضر از خورشید به زمین می رسد. این موضوع نشان می دهد ظهر در این سیاره به میزان زیادی شبیه وضعیت زمین است.

همچنین فاصله این سیاره جدید از خورشیدش برای مایع ماندن آب بر روی سطح این سیاره مناسب است. این وضعیتی است که دانشمندان برای ایجاد حیات در یک سیاره، ضروری می داند.

این دانشمند که از اعضای گروه کاشف این سیاره جدید است و این موضوع را با انتشار مقاله ای در نشریه ساینس اعلام کرده اند اضافه کرد:  این سیاره جدید، پسر عموی زمین است و نه دوقلوی آن.

این سیاره شبیه زمین توسط تلسکوپ فضایی کیپلر کشف شده است. این تلسکوپ در سال 2009 توسط ناسا به فضا فرستاده شد. هدف از این اقدام جستجو برای کشف 150 هزار ستاره بود.

این دانشمند اضافه کرد: اینکه شبیهی برای زمین پیدا کنید یک چالش بسیار بزرگ است. اکثر سیاره ها چنین شرایطی ندارند. این سیاره در منطقه ای قرار گرفته است که می تواند مناسب برای زندگی باشد.

با این حال دانشمندان چیزی درباره پوسته هوایی (جو) سیاره کیپلر 186 نمی دانند. این موضوع هدف بررسی های بعدی است که توسط تلسکوپ های بعدی کشف خواهد شد.

دانشمندان تاکنون حدود 1800 سیاره خارج از منظومه شمسی را کشف کرده اند.

 
 

تبلیغات