تبلیغات

تبلیغات

رفتارهای دیدنی و عجیب دارکوب های بلوط (+عکس)

رفتارهای دیدنی و عجیب دارکوب های بلوط (+عکس)
 
در مناطقی که اینگونه پرندگان زندگی میکنند حتی چوب های تیر های برق و تلفن هم از گزند سوراخ هایشان در امان نخواهد بود.
 
دارکوب های درخت بلوط همانطور که از نامشان پیدا است برای زنده ماندن به بلوط وابسته هستند. آنها از شاخه ها و تنه درختان مرده بعنوان انبار مواد غذایی شان استفاده میکنند. با ایجاد سوراخ های متعدد در درختان ،بلوط هایشان را درون سوراخ ها پنهان میکنند.

 

 
 
 

تبلیغات