تبلیغات

تبلیغات

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)
 
این خانه تخم مرغی با تخته سه لا در  جنگل ویسلر کانادا توسط خود او ساخته شده است.
 
Joel Allen یک توسعه دهنده نرم افزار است که کار خود را در سال  ۲۰۰۶ کنار گذاشت و تصمیم گرفت بازنشسته شود
 
او برای دوران بازنشستگی حرفه نجاری را انتخاب کرد و در این کار به مهارتی بالا رسید و توانست این خانه درختی جالب را برای خود بسازد. این خانه تخم مرغی با تخته سه لا در  جنگل ویسلر کانادا توسط خود او ساخته شده است.

 

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (تصاویر)

 

تبلیغات