تبلیغات

تبلیغات

پدری با له شدن زیر چرخ تریلی جان پسرش را نجات داد 18+

پدری با له شدن زیر چرخ تریلی جان پسرش را نجات داد 18+
 
پدر قهرمان با دست، فرزند خود را هل داد تا زیر چرخ ها له نشود. حتی بعد از اینکه تریلی از روی پاهای وی رد شده بود، سعی می کرد فرزندش را از خطر دور کند.
 
هسیونگ کو 71 ساله همراه با پسر 47 ساله اش یونگ سوار بر موتور الکتریکی بودند که در شهر کوآنگ ژو تصادف کردند.حادثه در استان فوجیان رخ داد و تصاویر سی سی تی وی نشان می دهد که پس از تصادف، پدر قهرمان با دست، فرزند خود را هل داد تا زیر چرخ ها له نشود. حتی بعد از اینکه تریلی از روی پاهای وی رد شده بود، سعی می کرد فرزندش را از خطر دور کند.

 قفسه سینه پدر زیر چرخهای بعدی کاملا خرد شد و جابجا کشته شد.نیروی امداد بلافاصله سر صحنه حاضر شد اما فایده ای نداشت چرا که پدر قهرمان مرده بود.
پلیس بعد از این حادثه دلخراش راننده تریلی را بازداشت کرد.

 
پدری با له شدن زیر چرخ تریلی جان پسرش را نجات داد 18+

 

پدری با له شدن زیر چرخ تریلی جان پسرش را نجات داد 18+

 

پدری با له شدن زیر چرخ تریلی جان پسرش را نجات داد 18+

 

 
 

تبلیغات