تبلیغات

تبلیغات

راه اندازی سرسره آبی غول پیکر90 متری + تصاویر

مجموعه : گوناگون
راه اندازی سرسره آبی غول پیکر90 متری + تصاویر
 
سرسره غول پیکر لوک جرم قبلا در ماه اکتبر یک آزمایش موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته و شورای شهر بریستول نیز حامی این طرح است.
 
سرسره برای عموم مردم رایگان خواهد بود و عبور و مرور در خیابان پارک در روز اجرای این طرح ممنوع خواهد شد. بر اساس توضیحات داده شده پیرامون این پروژه، سرسره غول پیکر لوک جرم قبلا در ماه اکتبر یک آزمایش موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته و شورای شهر بریستول نیز حامی این طرح است.

 

 

 

راه اندازی سرسره آبی غول پیکر90 متری + تصاویر

راه اندازی سرسره آبی غول پیکر90 متری + تصاویر

راه اندازی سرسره آبی غول پیکر90 متری + تصاویر

راه اندازی سرسره آبی غول پیکر90 متری + تصاویر

 

تبلیغات