تبلیغات

تبلیغات

دزدی دسته جمعی در روز روشن دیده بودید؟ تصویری

مجموعه : گوناگون
دزدی دسته جمعی در روز روشن دیده بودید؟ تصویری

 

این هم نوع جدید و شجاعانه از دزدی

صبح روز یکشنبه ساعت 11 صبح گروهی در نزدیکی کلیسای نوتردام پاریس اقدام به زورگیری از توریستی که در حال پول گرفتن از عابر بانک بود می کنند.

 

دزدی دسته جمعی در روز روشن دیده بودید؟ تصویری

دزدی دسته جمعی در روز روشن دیده بودید؟ تصویری

دزدی دسته جمعی در روز روشن دیده بودید؟ تصویری

دزدی دسته جمعی در روز روشن دیده بودید؟ تصویری

 

 

تبلیغات