تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی مسابقات سگ سواری میمون ها!

عکس های دیدنی مسابقات سگ سواری میمون ها!
 
  در این نمایش عجیب و دیدنی میمون ها همچون گاوچران هابر پشت سگ ها سوارکاری میکنند.
 
تیم لپارد (Tim Lepard) نمایشی با عنوان نردبان وحش براه انداخته که مورد استقبال عموم قرار گرفته است. در این نمایش عجیب میمون ها همچون گاوچران هابر پشت سگ ها سوارکاری میکنند. 4 میمون دست آموز بهمراه گروهی از سگ های آموزش دیده وظیفه سرگرم کردن مردم را بعهده دارند.
 
 

تبلیغات