تبلیغات

تبلیغات

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

مجموعه : گوناگون
آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

کار را با باز کردن عکس یک شیر آغاز می کنیم. قصد داریم آبی را که از یک شیر جاری شده است طراحی کنیم.

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

ابتدا با استفاده از ابزار pen یک مسیر آب درست می کنیم.

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

یک لایه جدید درست می کنیم و سپس بر روی مسیر لایه کنترل کلیک می کنیم تا مسیر را انتخاب کنیم .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

ناحیه انتخابی را با رنگ سفید پر می کنیم .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

از منوی انتخاب modify>>contract را اجرا می کنیم.

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

یک ناحیه انتخابی ۲ پیکسلی انتخاب می کنیم .      

                                                 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

ناحیه انتخابی را مشکی می کنیم.

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

یک ناحیه بسته دیگر مانند قبلی را بسازید و آن را با رنگ سفید و سپس سیاه پر کنید .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

از منوی فیلتر distort>>glass را انتخاب کنید .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

مانند چیزی که نشان داده شده است ، تنظیمات را اعمال کنید .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

لایه را دابلیکیت کنید و حالت رنگ را به color burn تغییر دهید .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

ابزار کدر کردن (blur) را از منوی اصلی ابزارها ،  انتخاب کنید

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

هردو لایه آب را انتخاب کنید و سپس کنترل +E را فشار دهید تا آنها را یکی کنید . لایه ی یکی شده آب را کدر کنید .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

کلید کنترل +U را فشار دهید تا پنجره hue/saturation را باز کنید و سپس تنظیمات زیر را اعمال کنید .

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

 

آموزش طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فتوشاپ

منبع:gooyait.com

تبلیغات