تبلیغات

تبلیغات

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

 

کارلوس ساینز و سیریل دسپرس خلبانی این اتومبیل زیبا ، دو درب با تایرهای 37 اینچی را در رالی 2015 برعهده خواهند داشت.

چند سالی است تیم مینی رالی داکار را می برد اما امسال پژو با اتومبیل Peugeot 2008 DKR می خواهد معادله رالی 2015 را بر هم زند.
اتومبیل عضلانی تر و مهاجمی تری را از سوی پژو با ورود این مدل می بینیم.
تیم مینی، رالی 2012 و 2013 و 2014 را برده اند اما با آمدن پژو 2008 DKR کمی ترسیده اند و شاید مثل همیشه نتوانند رالی 2015 را ببرند.

پژو از 1987 تا 1990 با اتومبیل های خود رالی های مختلفی را برده  حالا به طور جد می خواهد به این مسابقات بازگردد و مدل 2008 DKR این قابلیت را دارد.
کارلوس ساینز و سیریل دسپرس خلبانی این اتومبیل زیبا ، دو درب با تایرهای 37 اینچی را در رالی 2015 برعهده خواهند داشت.

 

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

اتومبیل های مهاجمی پژو 2008 !+ تصاویر

 

تبلیغات