تبلیغات

تبلیغات

تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان

تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان

 

تصاویری که در زیر می بینید توسط 2 عکاس به نام «آندریو» و «لودا» از مناظری باورنکردنی و در این اواخر از آتشفشان فعال کامچاتکا عکس انداخته‌اند و آنها را به اشتراک گذاشته‌اند.

 

  تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان

 تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان
 

 

 

آتشفشان‌های کامچاتکا گروهی از آتشفشان‌های بزرگی در شبه جزیره کامچاتکا در روسیه هستند که بیش از 300 آتشفشان در این شبه جزیره شناسایی شده است و در حال حاضر 29 آتشفشان فعال هستند.

 

این تصاویر زیبایی و قدرت خالق بزرگ طبیعت را نشان می‌دهند.

 

 

 

 تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان
 
 تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان
 

 تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان

 تصاویر ی دیدنی از داخل یک آتشفشان
 
 
 

تبلیغات