تبلیغات

تبلیغات

با یک دکمه خانه تان را غرق در مه کنید! + عکس

مجموعه : دانش و فناوری
با یک دکمه خانه تان را غرق در مه کنید! + عکس
 
کافیست زمان نهار یا صبحانه بعد از روشنکردن کولر برای هوای مطلوب کلید پمپ های مه را هم روشن کنید تا از منظره ای زیبا هم لذت ببرید.
 
قطعا هر منظره ای با مه آلود شدن هوا زیبا تر و کمی راز آلود خواهد شد. حال اگر طبیعت این زیبایی را از ما دریغ میکند خودمان که میتوانیم آن را تولید کنیم.

این خانه شیشه ای که در تصاویر ملاحظه میکنید به چنین سیستمی مجهز شده است. در بعضی از ساعات روز 600 عدد نازل آب را بصورت پودر و با فشار در هوا پخش میکند وهوای مه آلود را شبیه سازی میکند.

کافیست زمان نهار یا صبحانه بعد از روشنکردن کولر برای هوای مطلوب کلید پمپ های مه را هم روشن کنید تا از منظره ای زیبا هم لذت ببرید.

این خانه توسط یک معمار به نام  فیلیپ جانسون طراحی و ساخته شده است.

 

 
 

تبلیغات