تبلیغات

تبلیغات

هنر دیدنی بادله دوزی ( تلی بافی ) + عکس

مجموعه : فرهنگ و هنر
هنر دیدنی بادله دوزی ( تلی بافی ) + عکس

 

در این صنعت دستی، چند نوع زری دوزی را به هم می دوزند و از این راه پارچه ای به دست می آید که بادوله نام می گیرد.

بادله دوزی یا “تلی بافی” عبارت است از بهم پیوستن چند نوع زری با یکدیگر به صورتی که زری بزرگ دروسط و زری های کوچک در اطراف قرار می گیرند. بادله به شکل نوارهایی با پهنای ۱۵ سانتیمتر تولید می شود که معمولاً برای لبه شلوارهای زنانه مورد استفاده قرار می گیرد.در این صنعت دستی، چند نوع زری دوزی را به هم می دوزند و از این راه پارچه ای به دست می آید که بادوله نام می گیرد.

 

 هنر دیدنی بادله دوزی ( تلی بافی ) + عکس

 هنر دیدنی بادله دوزی ( تلی بافی ) + عکس

 هنر دیدنی بادله دوزی ( تلی بافی ) + عکس

 

تبلیغات