تبلیغات

تبلیغات

رانش زمین در افغانستان وروستایی که مدفون شد (تصویری)

مجموعه : مجله خبری
رانش زمین در افغانستان وروستایی که مدفون شد (تصویری)
 
در پی بارش شدید باران و رانش زمین در استان بدخشان افغانستان واقع در شمال شرقی این کشور، روستایی زیر خاک و سنگ مدفون و هزاران نفر مفقود شدند.

تبلیغات