تبلیغات

تبلیغات

مرد ثروتمند فوتبال ایران در حال خوردن غذای حاضری (تصویری)

مجموعه : اخبار ورزشی
مرد ثروتمند فوتبال ایران در حال خوردن غذای حاضری (تصویری)

 
حسین هدایتی سعی می کند هفته ای یکبار کوهپیمایی کند.
حسین هدایتی این روزها فارغ از دغدغه های فوتبالی وقت بیشتری برای کوهنوردی دارد. او سعی می کند هفته ای یکبار کوهپیمایی کند. این هم از صبحانه بعد از کوهپیمایی حسین هدایتی.

 

مرد ثروتمند فوتبال ایران در حال خوردن غذای حاضری (تصویری)
 
حسین هدایتی
 
 

تبلیغات