تبلیغات

تبلیغات

پنهان کردن 45000 هزار نامه به دلیل تنبلی این پستچی! عکس

مجموعه : گوناگون
پنهان کردن 45000 هزار نامه به دلیل تنبلی این پستچی! عکس

 

این پستچی تنبل 34 ساله تنبل که اهل کنتاکی است نامه‌ها را به جای توزیع کردن در انبار خانه مادر خود که مرده است پنهان ‌کرده است.

«ویلیام مورس» یک پستچی آمریکایی به دلیل پنهان کردن 45000 نامه‌ توزیع نشده به شش ماه زندان و شش ماه حبس خانگی محکوم شد.

 

پنهان کردن 45000 هزار نامه به دلیل تنبلی این پستچی! عکس

 

این پستچی تنبل 34 ساله تنبل که اهل کنتاکی است نامه‌ها را به جای توزیع کردن در انبار خانه مادر خود که مرده است پنهان ‌کرده است.

وی به غیر از 6 ماه زندان و 6 ماه حبس خانگی موظف است 15 هزار دلار معادل 11 هزار یورو به اشخاصی که نامه‌هایشان را نرسانده است غرامت دهد.

 

تبلیغات