تبلیغات

تبلیغات

بررسی مک آفی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۴

مجموعه : دانش و فناوری
بررسی مک آفی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۴
به گفته سایت مک آفی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مشکلی اساسی در این نرم افزار مشاهده شده ولی تازه امسال فرصت بررسی برای ان پیش آمده است به همین دلیل این شرکت در نسخه ۲۰۱۴ موتور های جستجو خود را تقویت کرده و آزادی عمل بیشتری به آنها داده است و تست های اولیه آن هم انجام شده و روانه بازار شده است

تبلیغات